Списък на файловете в пакета kuvert в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/kuvert
/usr/bin/kuvert_submit
/usr/share/doc/kuvert/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/kuvert/README
/usr/share/doc/kuvert/TODO
/usr/share/doc/kuvert/changelog.gz
/usr/share/doc/kuvert/copyright
/usr/share/doc/kuvert/examples/dot-kuvert
/usr/share/man/man1/kuvert.1.gz
/usr/share/man/man1/kuvert_submit.1.gz
/usr/share/perl5/Net/Server/Mail/ESMTP/plainAUTH.pm