Списък на файловете в пакета gpsmanshp в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/tcl8.4/gpsmanshp.so
/usr/share/doc/gpsmanshp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpsmanshp/copyright
/usr/share/doc/gpsmanshp/html/GPSManSHP.pdf