Списък на файловете в пакета gpscorrelate в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/gpscorrelate
/usr/share/doc-base/gpscorrelate
/usr/share/doc/gpscorrelate/README
/usr/share/doc/gpscorrelate/README.Debian
/usr/share/doc/gpscorrelate/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpscorrelate/changelog.gz
/usr/share/doc/gpscorrelate/copyright
/usr/share/doc/gpscorrelate/html/command.html
/usr/share/doc/gpscorrelate/html/concepts.html
/usr/share/doc/gpscorrelate/html/corr.png
/usr/share/doc/gpscorrelate/html/gui.html
/usr/share/doc/gpscorrelate/html/index.html
/usr/share/man/man1/gpscorrelate.1.gz