Списък на файловете в пакета gnunet-gtk-dev в wheezy, архитектура s390

/usr/include/gnunet-gtk/gnunet_gtk.h
/usr/lib/libgnunetgtk.so
/usr/share/doc/gnunet-gtk-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnunet-gtk-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/gnunet-gtk-dev/copyright