Списък на файловете в пакета education-physics в wheezy, архитектура s390

/usr/share/blends/tasks/education/physics
/usr/share/doc/education-physics/README.Debian
/usr/share/doc/education-physics/README.source.gz
/usr/share/doc/education-physics/changelog.gz
/usr/share/doc/education-physics/copyright
/usr/share/lintian/overrides/education-physics