Списък на файловете в пакета dasher в wheezy, архитектура s390

/usr/bin/dasher
/usr/share/applications/dasher.desktop
/usr/share/doc/dasher/AUTHORS
/usr/share/doc/dasher/NEWS.gz
/usr/share/doc/dasher/README
/usr/share/doc/dasher/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dasher/changelog.gz
/usr/share/doc/dasher/copyright
/usr/share/man/man1/dasher.1.gz
/usr/share/menu/dasher