Списък на файловете в пакета cantor-backend-octave в wheezy, архитектура s390

/usr/lib/kde4/cantor_octavebackend.so
/usr/share/doc/cantor-backend-octave/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cantor-backend-octave/copyright
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/octavebackend.png
/usr/share/kde4/apps/cantor/octavebackend/cantor_eigenvectors.m
/usr/share/kde4/apps/cantor/octavebackend/cantor_plot2d.m
/usr/share/kde4/apps/cantor/octavebackend/cantor_plot3d.m
/usr/share/kde4/apps/cantor/octavebackend/cantor_print.m
/usr/share/kde4/config.kcfg/octavebackend.kcfg
/usr/share/kde4/services/cantor/octavebackend.desktop