Списък на файловете в пакета xstarfish в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/xstarfish
/usr/share/doc/xstarfish/README
/usr/share/doc/xstarfish/TODO
/usr/share/doc/xstarfish/TODO.Debian
/usr/share/doc/xstarfish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xstarfish/copyright
/usr/share/man/man1/xstarfish.1.gz
/usr/share/menu/xstarfish