Списък на файловете в пакета uchardet в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/uchardet
/usr/share/doc/uchardet/AUTHORS
/usr/share/doc/uchardet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uchardet/copyright
/usr/share/man/man1/uchardet.1.gz