Списък на файловете в пакета strigi-utils в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/deepfind
/usr/bin/deepgrep
/usr/bin/rdfindexer
/usr/bin/strigicmd
/usr/bin/xmlindexer
/usr/share/doc/strigi-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/strigi-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/strigi-utils/copyright