Списък на файловете в пакета scim-modules-socket в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/powerpc-linux-gnu/scim-1.0/1.4.0/Config/socket.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnu/scim-1.0/1.4.0/FrontEnd/socket.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnu/scim-1.0/1.4.0/IMEngine/socket.so
/usr/share/doc/scim-modules-socket/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scim-modules-socket/changelog.gz
/usr/share/doc/scim-modules-socket/copyright