Списък на файловете в пакета rusers в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/rusers
/usr/share/doc/rusers/BUGS
/usr/share/doc/rusers/README
/usr/share/doc/rusers/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rusers/changelog.gz
/usr/share/doc/rusers/copyright
/usr/share/man/man1/rusers.1.gz