Списък на файловете в пакета qutemol в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/qutemol
/usr/share/doc/qutemol/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qutemol/copyright
/usr/share/man/man1/qutemol.1.gz
/usr/share/qutemol/image/OldQutemol.ico
/usr/share/qutemol/image/gear2.png
/usr/share/qutemol/image/geo1.png
/usr/share/qutemol/image/geo1.svg
/usr/share/qutemol/image/geo2.png
/usr/share/qutemol/image/geo2.svg
/usr/share/qutemol/image/geo3.png
/usr/share/qutemol/image/geo3.svg
/usr/share/qutemol/image/logo.png
/usr/share/qutemol/image/open_noborder.png
/usr/share/qutemol/image/open_off2.png
/usr/share/qutemol/image/open_on.png
/usr/share/qutemol/image/openfile.pspimage
/usr/share/qutemol/image/quitoff.png
/usr/share/qutemol/image/quiton.png
/usr/share/qutemol/image/qutelogo.svg
/usr/share/qutemol/image/qutemol.ico
/usr/share/qutemol/image/qutemolsm.png
/usr/share/qutemol/image/snap_noborder.png
/usr/share/qutemol/image/snap_off2.png
/usr/share/qutemol/image/snap_on.png
/usr/share/qutemol/presets/borders_cool.preset
/usr/share/qutemol/presets/coolb.preset
/usr/share/qutemol/presets/coold.preset
/usr/share/qutemol/presets/direct.preset
/usr/share/qutemol/presets/illustr.preset
/usr/share/qutemol/presets/illustr2.preset
/usr/share/qutemol/presets/illustr_motm.preset
/usr/share/qutemol/presets/illustr_new.preset
/usr/share/qutemol/presets/illustrm.preset
/usr/share/qutemol/presets/qutemol1.preset
/usr/share/qutemol/presets/qutemol2.preset
/usr/share/qutemol/presets/qutemol3.preset
/usr/share/qutemol/presets/real.preset
/usr/share/qutemol/presets/real2.preset
/usr/share/qutemol/presets/sem.preset
/usr/share/qutemol/presets/sem2.preset
/usr/share/qutemol/presets/shape.preset
/usr/share/qutemol/qutemol.cfg