Списък на файловете в пакета procmail в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/formail
/usr/bin/lockfile
/usr/bin/mailstat
/usr/bin/procmail
/usr/share/doc/procmail/FAQ
/usr/share/doc/procmail/FEATURES
/usr/share/doc/procmail/HISTORY.gz
/usr/share/doc/procmail/KNOWN_BUGS
/usr/share/doc/procmail/QuickStart
/usr/share/doc/procmail/README
/usr/share/doc/procmail/README.Maildir
/usr/share/doc/procmail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/procmail/changelog.gz
/usr/share/doc/procmail/copyright
/usr/share/doc/procmail/examples/1procmailrc
/usr/share/doc/procmail/examples/1rmail
/usr/share/doc/procmail/examples/2procmailrc
/usr/share/doc/procmail/examples/2rmail
/usr/share/doc/procmail/examples/3procmailrc
/usr/share/doc/procmail/examples/3rmail
/usr/share/doc/procmail/examples/advanced
/usr/share/doc/procmail/examples/forward
/usr/share/doc/procmail/examples/local_procmail_lmtp.m4
/usr/share/lintian/overrides/procmail
/usr/share/man/man1/formail.1.gz
/usr/share/man/man1/lockfile.1.gz
/usr/share/man/man1/mailstat.1.gz
/usr/share/man/man1/procmail.1.gz
/usr/share/man/man5/procmailex.5.gz
/usr/share/man/man5/procmailrc.5.gz
/usr/share/man/man5/procmailsc.5.gz