Списък на файловете в пакета openvanilla-imgeneric в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/openvanilla/OVIMGeneric.a
/usr/lib/openvanilla/OVIMGeneric.so
/usr/share/doc/openvanilla-imgeneric/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openvanilla-imgeneric/copyright