Списък на файловете в пакета liquidsoap-plugin-camlimages в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/liquidsoap/1.0.1/plugins/camlimages.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-camlimages/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-camlimages/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-camlimages/changelog.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-camlimages/copyright