Списък на файловете в пакета libvorbisfile-ruby1.8 в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/ruby/1.8/powerpc-linux/vorbisfile.so
/usr/share/doc/libvorbisfile-ruby1.8/README
/usr/share/doc/libvorbisfile-ruby1.8/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvorbisfile-ruby1.8/changelog.gz
/usr/share/doc/libvorbisfile-ruby1.8/copyright
/usr/share/doc/libvorbisfile-ruby1.8/examples/test.rb