Списък на файловете в пакета libsyfi1.0-dbg в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/debug/usr/lib/libsyfi.so.1.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/_SyFi.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/_SyFi.so
/usr/share/doc/libsyfi1.0-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libsyfi1.0-dbg/README
/usr/share/doc/libsyfi1.0-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsyfi1.0-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libsyfi1.0-dbg/copyright