Списък на файловете в пакета libsvnqt6 в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/libsvnqt.so.6
/usr/lib/libsvnqt.so.6.0.3
/usr/share/doc/libsvnqt6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsvnqt6/changelog.gz
/usr/share/doc/libsvnqt6/copyright