Списък на файловете в пакета liboobs-1-5 в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/liboobs-1.so.5
/usr/lib/liboobs-1.so.5.0.1
/usr/share/doc/liboobs-1-5/AUTHORS
/usr/share/doc/liboobs-1-5/NEWS.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-5/README
/usr/share/doc/liboobs-1-5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-5/changelog.gz
/usr/share/doc/liboobs-1-5/copyright