Списък на файловете в пакета libmm-ocaml в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/ocaml/stublibs/dllmm_stubs.so
/usr/share/doc/libmm-ocaml/README
/usr/share/doc/libmm-ocaml/buildinfo.gz
/usr/share/doc/libmm-ocaml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmm-ocaml/changelog.gz
/usr/share/doc/libmm-ocaml/copyright