Списък на файловете в пакета libmecab-jni в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/jni/libMeCab.so
/usr/share/doc/libmecab-jni/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmecab-jni/copyright