Списък на файловете в пакета libiksemel-utils в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/ikslint
/usr/bin/iksperf
/usr/bin/iksroster
/usr/share/doc/libiksemel-utils/AUTHORS
/usr/share/doc/libiksemel-utils/NEWS.gz
/usr/share/doc/libiksemel-utils/README
/usr/share/doc/libiksemel-utils/TODO
/usr/share/doc/libiksemel-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libiksemel-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/libiksemel-utils/copyright
/usr/share/man/man1/ikslint.1.gz
/usr/share/man/man1/iksperf.1.gz
/usr/share/man/man1/iksroster.1.gz