Списък на файловете в пакета libgl1-mesa-dev в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/powerpc-linux-gnu/libGL.so
/usr/lib/powerpc-linux-gnu/pkgconfig/gl.pc
/usr/share/bug/libgl1-mesa-dev/control
/usr/share/bug/libgl1-mesa-dev/script
/usr/share/doc/libgl1-mesa-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgl1-mesa-dev/copyright