Списък на файловете в пакета libaugeas-ruby1.9.1 в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/ruby/1.9.1/augeas.rb
/usr/lib/ruby/1.9.1/powerpc-linux/_augeas.so
/usr/share/doc/libaugeas-ruby1.9.1/NEWS.gz
/usr/share/doc/libaugeas-ruby1.9.1/README.rdoc
/usr/share/doc/libaugeas-ruby1.9.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaugeas-ruby1.9.1/copyright