Списък на файловете в пакета libatk1.0-0 в wheezy, архитектура powerpc

/usr/lib/powerpc-linux-gnu/libatk-1.0.so.0
/usr/lib/powerpc-linux-gnu/libatk-1.0.so.0.20409.1
/usr/share/doc/libatk1.0-0/AUTHORS
/usr/share/doc/libatk1.0-0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libatk1.0-0/README
/usr/share/doc/libatk1.0-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libatk1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libatk1.0-0/copyright