Списък на файловете в пакета lib64ffi-dev в wheezy, архитектура powerpc

/usr/include/powerpc64-linux-gnu/ffi.h
/usr/include/powerpc64-linux-gnu/ffitarget.h
/usr/lib64/libffi.a
/usr/lib64/libffi.so
/usr/lib64/libffi_pic.a
/usr/lib64/pkgconfig/libffi.pc
/usr/share/doc/lib64ffi-dev