Списък на файловете в пакета heirloom-mailx в wheezy, архитектура powerpc

/etc/nail.rc
/usr/bin/heirloom-mailx
/usr/share/doc/heirloom-mailx/README.gz
/usr/share/doc/heirloom-mailx/TODO
/usr/share/doc/heirloom-mailx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/heirloom-mailx/changelog.gz
/usr/share/doc/heirloom-mailx/copyright
/usr/share/man/man1/heirloom-mailx.1.gz
/usr/share/menu/heirloom-mailx