Списък на файловете в пакета gadmin-bind в wheezy, архитектура powerpc

/usr/sbin/gadmin-bind
/usr/share/applications/gadmin-bind.desktop
/usr/share/doc/gadmin-bind/TODO
/usr/share/doc/gadmin-bind/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gadmin-bind/changelog.gz
/usr/share/doc/gadmin-bind/copyright
/usr/share/icons/gadmin-bind.png
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gadmin-bind.mo
/usr/share/man/man8/gadmin-bind.8.gz
/usr/share/menu/gadmin-bind
/usr/share/pixmaps/gadmin-bind.xpm