Списък на файловете в пакета ebhttpd в wheezy, архитектура powerpc

/usr/sbin/ebhtcheck
/usr/sbin/ebhtcontrol
/usr/sbin/ebhttpd
/usr/share/doc/ebhttpd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ebhttpd/changelog.gz
/usr/share/doc/ebhttpd/copyright
/usr/share/man/man1/ebhtcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/ebhtcontrol.1.gz
/usr/share/man/man1/ebhttpd.1.gz