Списък на файловете в пакета dwb в wheezy, архитектура powerpc

/usr/bin/dwb
/usr/share/applications/dwb.desktop
/usr/share/doc/dwb/README
/usr/share/doc/dwb/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dwb/changelog.gz
/usr/share/doc/dwb/copyright
/usr/share/dwb/lib/error.html
/usr/share/dwb/lib/head.html
/usr/share/dwb/lib/info.html
/usr/share/dwb/lib/keys.html
/usr/share/dwb/lib/local.html
/usr/share/dwb/lib/settings.html
/usr/share/dwb/scripts/hints.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/data.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/dwb.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/enums.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/extensions.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/io.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/signals.js
/usr/share/dwb/scripts/lib/util.js
/usr/share/man/man1/dwb.1.gz
/usr/share/menu/dwb
/usr/share/pixmaps/dwb.png