Списък на файловете в пакета brutalchess в wheezy, архитектура powerpc

/usr/games/brutalchess
/usr/share/applications/brutalchess.desktop
/usr/share/doc/brutalchess/AUTHORS
/usr/share/doc/brutalchess/NEWS.gz
/usr/share/doc/brutalchess/README.gz
/usr/share/doc/brutalchess/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/brutalchess/changelog.gz
/usr/share/doc/brutalchess/copyright
/usr/share/games/brutalchess/art/brutalchesslogo.png
/usr/share/games/brutalchess/art/marblehugeblack.png
/usr/share/games/brutalchess/art/marblehugewhite.png
/usr/share/games/brutalchess/models/bishop.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/debug.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/king.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/knight.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/pawn.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/queen.obj
/usr/share/games/brutalchess/models/rook.obj
/usr/share/man/man6/brutalchess.6.gz
/usr/share/menu/brutalchess
/usr/share/pixmaps/brutalchess.xpm