Списък на файловете в пакета awesfx в wheezy, архитектура powerpc

/etc/sfxloadrc
/usr/bin/asfxload
/usr/bin/aweset
/usr/bin/gusload
/usr/bin/setfx
/usr/bin/sf2text
/usr/bin/sfxload
/usr/bin/sfxtest
/usr/bin/text2sf
/usr/lib/libawe.a
/usr/share/doc/awesfx/README-bank
/usr/share/doc/awesfx/README.Debian
/usr/share/doc/awesfx/README.gz
/usr/share/doc/awesfx/SBKtoSF2.txt
/usr/share/doc/awesfx/awedrv-faq.html
/usr/share/doc/awesfx/awedrv-prog.html
/usr/share/doc/awesfx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/awesfx/changelog.gz
/usr/share/doc/awesfx/copyright
/usr/share/doc/awesfx/setfx-sample.cfg
/usr/share/man/man1/asfxload.1.gz
/usr/share/man/man1/gusload.1.gz
/usr/share/man/man1/sf2text.1.gz
/usr/share/man/man1/sfxload.1.gz
/usr/share/man/man1/sfxtest.1.gz
/usr/share/sounds/sf2/ch12msup.bnk
/usr/share/sounds/sf2/default-2m.bnk
/usr/share/sounds/sf2/emu8m.bnk
/usr/share/sounds/sf2/test.bnk
/usr/share/sounds/sf2/xgdefault.bnk
/usr/share/sounds/sf2/xgdrum.bnk
/usr/share/sounds/sf2/xgmap.bnk
/usr/share/sounds/sf2/xgsfx.bnk