Списък на файловете в пакета xtrace в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/xtrace
/usr/share/doc/xtrace/NEWS.gz
/usr/share/doc/xtrace/README
/usr/share/doc/xtrace/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xtrace/changelog.gz
/usr/share/doc/xtrace/copyright
/usr/share/man/man1/xtrace.1.gz
/usr/share/xtrace/all.proto
/usr/share/xtrace/bigfont.proto
/usr/share/xtrace/bigrequest.proto
/usr/share/xtrace/composite.proto
/usr/share/xtrace/damage.proto
/usr/share/xtrace/dga.proto
/usr/share/xtrace/dpms.proto
/usr/share/xtrace/dri2.proto
/usr/share/xtrace/errors.proto
/usr/share/xtrace/events.proto
/usr/share/xtrace/fixes.proto
/usr/share/xtrace/genericevents.proto
/usr/share/xtrace/glx.proto
/usr/share/xtrace/mitshm.proto
/usr/share/xtrace/randr.proto
/usr/share/xtrace/render.proto
/usr/share/xtrace/requests.proto
/usr/share/xtrace/saver.proto
/usr/share/xtrace/setup.proto
/usr/share/xtrace/shape.proto
/usr/share/xtrace/sync.proto
/usr/share/xtrace/vidmode.proto
/usr/share/xtrace/xinerama.proto
/usr/share/xtrace/xinput.proto
/usr/share/xtrace/xkb.proto
/usr/share/xtrace/xvideo.proto