Списък на файловете в пакета uwsgi-plugin-pyerl-python в wheezy, архитектура mipsel

/usr/lib/uwsgi/plugins/pyerl_python26_plugin.so
/usr/lib/uwsgi/plugins/pyerl_python27_plugin.so
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-pyerl-python/CONTRIBUTORS
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-pyerl-python/README
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-pyerl-python/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-pyerl-python/changelog.gz
/usr/share/doc/uwsgi-plugin-pyerl-python/copyright
/usr/share/python/runtime.d/uwsgi-plugin-pyerl-python.rtupdate