Списък на файловете в пакета unar в wheezy, архитектура mipsel

/etc/bash_completion.d/unar
/usr/bin/lsar
/usr/bin/unar
/usr/share/doc/unar/TODO.Debian
/usr/share/doc/unar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/unar/copyright
/usr/share/man/man1/lsar.1.gz
/usr/share/man/man1/unar.1.gz