Списък на файловете в пакета uapevent в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/uapevent
/usr/share/doc/uapevent/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/uapevent/copyright
/usr/share/man/man1/uapevent.1.gz