Списък на файловете в пакета toilet в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/figlet-toilet
/usr/bin/toilet
/usr/share/doc/toilet/NEWS.gz
/usr/share/doc/toilet/README
/usr/share/doc/toilet/TODO
/usr/share/doc/toilet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/toilet/changelog.gz
/usr/share/doc/toilet/copyright
/usr/share/man/man1/figlet-toilet.1.gz
/usr/share/man/man1/toilet.1.gz