Списък на файловете в пакета qv4l2 в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/qv4l2
/usr/share/applications/qv4l2.desktop
/usr/share/doc/qv4l2
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/qv4l2.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/qv4l2.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/qv4l2.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/qv4l2.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/qv4l2.svg