Списък на файловете в пакета phonefsod в wheezy, архитектура mipsel

/etc/dbus-1/system.d/phonefsod.conf
/etc/init.d/phonefsod
/etc/phonefsod.conf
/usr/sbin/phonefsod
/usr/share/doc/phonefsod/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/phonefsod/copyright
/usr/share/man/man1/phonefsod.1.gz