Списък на файловете в пакета nzbget в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/nzbget
/usr/share/doc/nzbget/README.gz
/usr/share/doc/nzbget/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nzbget/changelog.gz
/usr/share/doc/nzbget/copyright
/usr/share/doc/nzbget/examples/nzbget.conf.example.gz
/usr/share/doc/nzbget/examples/nzbgetd
/usr/share/doc/nzbget/examples/postprocess-example.conf
/usr/share/doc/nzbget/examples/postprocess-example.sh.gz
/usr/share/man/man1/nzbget.1.gz