Списък на файловете в пакета necpp в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/nec2++
/usr/bin/nec2diff
/usr/share/doc/necpp/NEWS.gz
/usr/share/doc/necpp/README
/usr/share/doc/necpp/TODO
/usr/share/doc/necpp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/necpp/changelog.gz
/usr/share/doc/necpp/copyright
/usr/share/doc/necpp/docs/paper.pdf.gz
/usr/share/doc/necpp/docs/users_guide.pdf.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/36dip.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/Collinear_1L.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/GA487.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/Gs_8d_bb.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/K5332187.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/Yg_4x6_b.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/buoy.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/dipole_anim.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/discone.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/ek_test.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example1.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example2.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example3.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example4.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example5.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/example6.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/excessive_gain.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/ga_pjw_0.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/ga_pjw_1.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/gn2.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/hang.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/helix.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/intersection.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/medium_test.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/neoklis_bug.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/passive_test1.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/patch_999.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/patch_999_2.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/plane.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/plet_helix.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/plet_helixumts.nec.gz
/usr/share/doc/necpp/test_data/salt_ground.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/sommerfeld2.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/sommerfeld3.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/sommerfield1.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/test299.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/yagi.nec
/usr/share/doc/necpp/test_data/yagi16.nec
/usr/share/man/man1/nec2++.1.gz
/usr/share/man/man1/nec2diff.1.gz