Списък на файловете в пакета mpeg3-utils в wheezy, архитектура mipsel

/usr/bin/mpeg3cat
/usr/bin/mpeg3dump
/usr/bin/mpeg3toc
/usr/share/doc/mpeg3-utils/README.Debian
/usr/share/doc/mpeg3-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mpeg3-utils/copyright