Списък на файловете в пакета libopenrawgnome1 в wheezy, архитектура mipsel

/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libopenrawgnome.so.1
/usr/lib/mipsel-linux-gnu/libopenrawgnome.so.1.6.0
/usr/share/doc/libopenrawgnome1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libopenrawgnome1/changelog.gz
/usr/share/doc/libopenrawgnome1/copyright