Списък на файловете в пакета libghc-parsec3-dev в wheezy, архитектура mipsel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/HSparsec-3.1.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/ByteString.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/ByteString/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Char.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Combinator.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Error.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Expr.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Language.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Perm.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Pos.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Prim.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/String.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Text.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Text/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/Parsec/Token.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Char.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Combinator.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Error.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Expr.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Language.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Perm.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Pos.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Prim.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/Text/ParserCombinators/Parsec/Token.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/parsec-3.1.2/ghc-7.4.1/libHSparsec-3.1.2.a
/usr/share/doc/libghc-parsec3-dev/buildinfo_mipsel.gz
/usr/share/doc/libghc-parsec3-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-parsec3-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/parsec-3.1.2.conf