Списък на файловете в пакета libgcc1 в wheezy, архитектура mipsel

/lib/mipsel-linux-gnu/libgcc_s.so.1
/usr/share/doc/libgcc1
/usr/share/lintian/overrides/libgcc1