Списък на файловете в пакета libfacile-ocaml-dev в wheezy, архитектура mipsel

/usr/lib/ocaml/facile/META
/usr/lib/ocaml/facile/facile.cma
/usr/lib/ocaml/facile/facile.cmi
/usr/lib/ocaml/facile/facile.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_alldiff.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_arith.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_boolean.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_conjunto.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_cstr.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_data.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_debug.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_domain.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_expr.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_fdArray.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_float.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_gcc.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_genesis.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_goals.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_interval.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_invariant.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_linear.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_misc.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_nonlinear.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_opti.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_reify.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_setDomain.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_sorting.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_stak.mli
/usr/lib/ocaml/facile/fcl_var.mli
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/README
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/copyright
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/coins.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/golf.ml.gz
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/golomb.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/jobshop.ml.gz
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/magic.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/marriage.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/mt10.dat
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/prolog.ml.gz
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/queens.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/scheduling.ml.gz
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/seven_eleven.ml
/usr/share/doc/libfacile-ocaml-dev/examples/tiles.ml
/var/lib/ocaml/lintian/libfacile-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/libfacile-ocaml-dev.md5sums