Списък на файловете в пакета libapache2-mod-lisp в wheezy, архитектура mipsel

/etc/apache2/mods-available/lisp.load
/usr/lib/apache2/modules/mod_lisp.so
/usr/share/doc/libapache2-mod-lisp/README.Debian
/usr/share/doc/libapache2-mod-lisp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libapache2-mod-lisp/copyright