Списък на файловете в пакета idzebra-2.0 в wheezy, архитектура mipsel

/usr/share/doc/idzebra-2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/idzebra-2.0/changelog.gz
/usr/share/doc/idzebra-2.0/copyright