Списък на файловете в пакета gnugo в wheezy, архитектура mipsel

/usr/games/gnugo
/usr/share/doc/gnugo/AUTHORS
/usr/share/doc/gnugo/NEWS
/usr/share/doc/gnugo/README.gz
/usr/share/doc/gnugo/THANKS
/usr/share/doc/gnugo/TODO.gz
/usr/share/doc/gnugo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnugo/changelog.gz
/usr/share/doc/gnugo/copyright
/usr/share/doc/gnugo/html/cdfa.png
/usr/share/doc/gnugo/html/dfa.png
/usr/share/doc/gnugo/html/dfa2.png
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_1.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_10.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_11.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_12.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_13.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_14.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_15.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_16.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_17.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_18.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_19.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_2.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_20.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_21.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_22.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_23.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_24.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_25.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_26.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_27.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_28.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_3.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_4.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_5.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_6.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_7.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_8.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_9.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_abt.html
/usr/share/doc/gnugo/html/gnugo_toc.html
/usr/share/doc/gnugo/html/index.html
/usr/share/doc/gnugo/html/path.png
/usr/share/doc/gnugo/html/sync-prod1.png
/usr/share/doc/gnugo/html/sync-prod2.png
/usr/share/emacs/site-lisp/gnugo.el
/usr/share/info/gnugo.info-1.gz
/usr/share/info/gnugo.info-2.gz
/usr/share/info/gnugo.info-3.gz
/usr/share/info/gnugo.info.gz
/usr/share/man/man6/gnugo.6.gz
/usr/share/menu/gnugo